top of page
  • Admin

ดึงข้อมูลเว็บสมัครงานมาใช้หาคนทำงาน HR เป็น Data Controller หรือ Processor

เจ้าของข้อมูลฝากประวัติไว้กับเว็บไซต์หางาน เพื่อสมัครงาน . . . HR ที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์หางาน ทำการค้นหาผู้สมัคร โดยจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคัดเลือกผู้สมัครงาน . กรณีนี้ HR จัดเป็น Data Controller หรือ Data Processor . ย้ำอีกครั้ง !!! ว่า HR ไม่ใช่ทั้ง Data Controller และ Data Processor เพราะ HR เป็นตัวแทนของบริษัทในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้สมัคร . แต่บริษัทที่ HR สังกัดเป็น Data Controller . HR ไม่ใข่ Data Controller ไม่ใช่ Data Processor . เพราะ HR เป็นตัวแทนของบริษัทในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้สมัคร แต่บริษัทที่ HR สังกัดเป็น Data Controller . การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้สมัครของบริษัทโดย HR ทางเว็บไซท์หางาน ใช้ฐาน Legitimate Interest ได้ . เนื่องจากผู้สมัครฝากข้อมูลตนเองเพื่อหางาน ดังนั้นการที่ HR ดึงข้อมูลมาให้บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อหาคนมาทำงานให้บริษัท จึงเป็นตัวแทนในการดำเนินการหรือเป็นการดำเนินการของบริษัทผ่านทาง HR และเป็นวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับที่ผู้สมัครให้ข้อมูลตนเองไว้ จึงสามารถใช้ฐาน Legitimate Interest ได้

PrivacyNote ให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมาย PDPA โดยที่ปรึกษามืออาชีพ

Line : https://lin.ee/NHIYt0k 081-714-6016


ดู 17 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page