top of page

ถึงเวลาแล้วที่ธุรกิจต้องขับเคลื่อน AI อย่างมีความรับผิดชอบ!ด้วยระบบการจัดการปัญญาประดิษฐ์ (AIMS) ISO/IEC 42001:2023


AIMS ระบบการจัดการปัญญาประดิษฐ์
ISO/IEC 42001:2023

ISO/IEC 42001:2023 คืออะไร?

ISO/IEC 42001:2023 เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดข้อกำหนดสำหรับการจัดตั้ง การดำเนินการ การบำรุงรักษา และการปรับปรุงระบบการจัดการปัญญาประดิษฐ์ (AIMS) ภายในองค์กร มาตรฐานนี้ถูกออกแบบมาสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้ AI เพื่อรับประกันการพัฒนาและใช้งานระบบ AI อย่างมีความรับผิดชอบ


ISO/IEC 42001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการ AI ฉบับแรกของโลก ซึ่งให้คำแนะนำอันมีค่าสำหรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ มาตรฐานนี้จัดการกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใครที่ AI ก่อให้เกิดขึ้น เช่น การพิจารณาทางจริยธรรม ความโปร่งใส และการเรียนรู้ต่อเนื่อง

สำหรับองค์กร มาตรฐานนี้กำหนดวิธีการแบบมีโครงสร้างเพื่อจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมกับการกำกับดูแล


ประโยชน์ของ ISO/IEC 42001:2023

  • สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: การรับรอง ISO/IEC 42001:2023 แสดงให้เห็นว่าองค์กรของคุณมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ

  • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน: การใช้ระบบ AIMS ที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้องค์กรของคุณระบุและจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ส่งเสริมนวัตกรรม: มาตรฐานนี้ให้กรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการพัฒนาและใช้งาน AI ซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นนวัตกรรม

  • สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน: การเป็นผู้นำในการนำมาตรฐาน ISO/IEC 42001:2023 มาใช้สามารถช่วยให้องค์กรของคุณโดดเด่นเหนือคู่แข่ง

องค์กรใดบ้างที่ควรใช้ ISO/IEC 42001:2023

  • องค์กรที่พัฒนาหรือใช้ระบบ AI

  • องค์กรที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ

  • องค์กรที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและส่งเสริมนวัตกรรม

  • องค์กรที่ต้องการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน


สรุป

ISO/IEC 42001:2023 เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาและใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ มาตรฐานนี้ให้คำแนะนำอันมีค่าสำหรับการจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ AI และช่วยให้องค์กรสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน, ส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน


สนใจบริการที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการ AI ติดต่อได้ที่ 02-309-3559

ดู 194 ครั้ง
bottom of page