top of page

พฤติกรรมมนุษย์ ส่งผลต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างไร?มากกว่า 90% ของการโจมตีทางไซเบอร์ จำเป็นต้องอาศัยการโต้ตอบจากผู้ใช้ หมายความว่า การคลิกผิดพลาด หรือการใช้รหัสผ่านที่ไม่ปลอดภัย ล้วนสามารถนำไปสู่ผลร้ายแรงได้


ตัวอย่างพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงทางไซเบอร์:

 • การคลิกลิงก์ที่น่าสงสัยในอีเมลหรือข้อความ

 • การเปิดไฟล์แนบที่ไม่ปลอดภัย

 • การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ

 • การใช้รหัสผ่านที่ง่ายต่อการเดา

 • การใช้รหัสผ่านเดียวกันกับหลายบัญชี

 • การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลบนโซเชียลมีเดีย

วิธีป้องกันตัวเองจากการโจมตีทางไซเบอร์:

 • อย่าคลิกลิงก์หรือเปิดไฟล์แนบ จากแหล่งที่ไม่รู้จัก หรือไม่น่าเชื่อถือ

 • ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ จากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น

 • ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก และไม่ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับหลายบัญชี

 • ระมัดระวังในการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล บนโซเชียลมีเดีย

 • ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและไฟร์วอลล์

 • อัปเดตซอฟต์แวร์ อยู่เสมอ

 • เรียนรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ อยู่เสมอ

การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์

องค์กรต่างๆ ควรสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ และรู้วิธีป้องกันตัวเอง


องค์กรสามารถทำได้ดังนี้:

 • จัดฝึกอบรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้กับพนักงาน

 • สร้างนโยบายความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ชัดเจน

 • สื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงทางไซเบอร์ อยู่เสมอ

 • ให้รางวัลแก่พนักงาน ที่มีพฤติกรรมที่ปลอดภัย

 • ลงโทษพนักงาน ที่ละเลยความปลอดภัยทางไซเบอร์

การทำงานร่วมกัน

ทุกคนมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ โดยการทำงานร่วมกัน เราสามารถสร้างโลกออนไลน์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น


แหล่งข้อมูล

สรุป

พฤติกรรมของมนุษย์ มีผลต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างมาก ทุกคนควรตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ และรู้วิธีป้องกันตัวเอง องค์กรต่างๆ ควรสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงภัยคุกคาม และรู้วิธีป้องกันตัวเอง


ดู 430 ครั้ง

Comments


bottom of page