top of page

มาตรฐานด้าน AI: เสาหลักสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบของระบบปัญญาประดิษฐ์

อัปเดตเมื่อ 15 พ.ค.ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้กลายมาเป็นเทคโนโลยีที่สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางประโยชน์อันมหาศาล การใช้ AI อย่างขาดความรับผิดชอบยังก่อให้เกิดความท้าทายและความเสี่ยงอยู่หลายประการ มาตรฐานด้าน AI จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาและใช้ระบบ AI อย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจได้


ทำความเข้าใจกับมาตรฐาน AI สำคัญ

มีองค์กรและหน่วยงานด้านมาตรฐานหลายแห่งได้พัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อกำกับดูแลการใช้ AI มาตรฐานที่โดดเด่นและควรรู้จักมีดังต่อไปนี้:

 • ISO (International Organization for Standardization):

 • ISO/IEC 42001: กำหนดข้อกำหนดสำหรับการจัดตั้ง การนำไปปฏิบัติ การบำรุงรักษา และการปรับปรุงระบบการจัดการ AI (AIMS) ภายในองค์กร

 • ISO/IEC 22989: ให้ชุดคำศัพท์และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างครอบคลุม

 • ISO/IEC 38507: ให้คำแนะนำแก่องค์กรระดับบริหารเกี่ยวกับการใช้งาน AI อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ISO/IEC 23894: ให้คำแนะนำสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจาก AI

 • ISO/IEC TR 24028: เน้นเรื่องความน่าเชื่อถือของระบบ AI โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความโปร่งใส ความสามารถในการอธิบาย และความสามารถในการควบคุม

 • NIST AI RMF (National Institute of Standards and Technology AI Risk Management Framework): ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนแนวทางปฏิบัติในการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ เสริมสร้างความเชื่อมั่น มีความยืดหยุ่นในการปรับใช้ เพื่อช่วยเหลือองค์กรและบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและใช้งานระบบ AI

 • The EU AI Act (European Union Artificial Intelligence Act):  มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและความท้าทายต่างๆ ที่เกิดจาก AI โดยทำให้มั่นใจว่าระบบ AI ที่ใช้ในสหภาพยุโรปมีความปลอดภัย โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ

ประโยชน์ของการนำมาตรฐาน AI มาใช้

การปฏิบัติตามมาตรฐาน AI มีข้อดีหลายประการสำหรับองค์กร ได้แก่:

 • เสริมสร้างความเชื่อมั่น: มาตรฐาน AI ช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบ AI มีการพัฒนาและใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบ สร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI

 • จัดการความเสี่ยง: กรอบการทำงานในการจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน AI ช่วยให้องค์กรสามารถระบุ อธิบาย และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้

 • ปรับปรุงความโปร่งใสและความสามารถในการอธิบาย: มาตรฐาน AI ส่งเสริมความโปร่งใสและความสามารถในการอธิบาย (explainability) ของอัลกอริทึมของ AI ช่วยให้ผู้ใช้งานระบบเข้าใจการตัดสินใจของระบบ AI

 • สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน: การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบสามารถสร้างความแตกต่างให้กับองค์กร ช่วยให้โดดเด่นจากคู่แข่ง


ALPHASEC ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน AI

ที่ ALPHASEC เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน AI ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญสูง พร้อมให้บริการที่ครอบคลุม:

 • บริการที่ปรึกษา: เราให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยให้องค์กรของคุณสร้างระบบ AI ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

 • ออกแบบและวางแผนปฏิบัติการ: เราให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาและดำเนินการตามกรอบการทำงานในการจัดการ AI รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของ AI

 • ฝึกอบรมและสร้างความตระหนักรู้: เราจัดการฝึกอบรมและโปรแกรมสร้างความตระหนักรู้ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้าน AI


ติดต่อเราได้วันนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถช่วยให้องค์กรของคุณนำมาตรฐานด้าน AI มาใช้


📱 โทร: 093-789-4544

💬 Inbox: m.me/AlphaSecTH

📧 อีเมล: contact@alphasec.co.th

🔗 เว็บไซต์: https://www.alphasec.co.th

ดู 124 ครั้ง

Comments


bottom of page