Search
  • Admin

สโมสรฟุตบอลลาลีกา ถูกปรับ เป็นจำนวนเงินประมาณ 9.2 ล้านบาท

สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประเทศสเปน

ปรับสโมสรฟุตบอลลาลีกา เป็นจำนวนเงินประมาณ 9.2 ล้านบาท เนื่องจาก ตั้งใจให้โมบายแอปของสโมสร เข้าถึงไมโครโฟน และโลเคชั่น ของผู้ใช้งานนาทีละครั้ง เพื่อตวจสอบว่ามีการรับชมการแข่งขันโดยไม่จ่ายค่าธรรมเนียมหรือไม่

ซึ่งสโมสรไม่ได้มีการแจ้งผู้ใช้งานเพื่อขอความยินยอม จึงเป็นการแอบเข้าถึงข้อมูล

เลยโดนปรับเป็นจำนวนเงินประมาณ 9.2 ล้านบาท

เช่นเดียวกับ กรณีโมบายแอปในไทยที่เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ โดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัว

แม้ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ แต่ก็เป็นการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่รับอนุญาต

หากกฎหมายไทยมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ เราอาจจะได้เห็นการร้องเรียนจำนวนมากเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแน่นอน

ที่มา : https://www.eldiario.es/tecnologia/agencia-proteccion-datos-liga-microfono_1_1510607.html#click=https://t.co/RI3qZzucaB


#PDPA #GDPR #Privacy

18 views0 comments