top of page

ปัญหาลิขสิทธิ์และการให้สิทธิ์ใช้งาน AIปัญหาด้านลิขสิทธิ์ (IP Rights) เป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญของระบบ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราใช้ข้อมูลหรือโมเดลที่สร้างโดยบุคคลอื่น ก่อนใช้หรือพัฒนา AI ของตัวเอง เราต้องคำนึงถึงการปกป้องลิขสิทธิ์เหล่านั้นด้วย

เงื่อนไขการใช้งานข้อมูล

เวลาเราทำสัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูลสำหรับ AI สิ่งที่ต้องมีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายคือ:

 • การกำหนดส่วนประกอบที่เป็นความลับทางการค้า: บางส่วนของโมเดลถือเป็นความลับทางธุรกิจได้

 • ปกป้องข้อมูลด้วยข้อตกลง: เช่นจำกัดการนำไปใช้งานเฉพาะที่ระบุไว้, กำหนดให้เป็นข้อมูลลับ, คุ้มครองการนำไปเผยแพร่

 • ระบุสิทธิ์ในการพัฒนา: กำหนดว่าถ้ามีอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงโมเดล ใครจะเป็นเจ้าของส่วนนั้น

 • สร้างเงื่อนไขการใช้งานชัดเจน ระบุสิทธิ์และขอบเขตให้กับทั้งผู้สร้างและผู้ใช้โมเดล

 • ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ระบุว่าหากเกิดปัญหาใดขึ้น ฝ่ายใดต้องรับผิดชอบ

การละเมิดลิขสิทธิ์ของโมเดล

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ให้สิทธิ์ใช้งานมักจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่:

 • ผู้ใช้แก้ไขโมเดลของตัวเอง

 • ผู้ใช้รวมโมเดลเข้ากับระบบอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

 • ผู้ใช้ฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งาน

แต่ปัญหาก็คือ AI ต้องปรับตัวเองอยู่เสมอ ถ้าผู้ใช้ยอมรับข้อยกเว้นแบบข้างบน ก็อาจจะเสียสิทธิ์ในการได้รับคุ้มครอง

ผู้ได้รับสิทธิ์ใช้งานควรทำอย่างไร?

 • ขอให้มีการระบุประสิทธิภาพขั้นต่ำของโมเดล เพื่อการันตีว่าคุณจะได้รับ AI ที่ใช้ได้จริง

 • ขอการรับประกันจากผู้สร้างโมเดล เพื่อลดความเสี่ยงหากโมเดลทำงานได้ไม่ดี

 • ทดสอบระบบอย่างละเอียดก่อนจ่ายเงิน และติดตามผลอยู่เสมอ

 • อาจขอช่วงทดลองใช้โมเดลก่อนตัดสินใจเต็มตัว

ดู 9 ครั้ง

Comments


bottom of page