top of page

กฎหมายปัจจุบันที่ใช้กับระบบ AIการที่ระบบ AI ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดถือเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการความเสี่ยงและการกำกับดูแลที่ดี แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแล AI อาจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย แต่การตระหนักถึงประเภทของกฎหมายที่มีอยู่ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้ AI จะเป็นประโยชน์ในการทำงานกับแผนกและที่ปรึกษากฎหมาย

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเหล่านี้จะทำให้ AI ทำงานภายใต้กฎหมายและข้อบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาด้านกฎหมายขององค์กร พร้อมทั้งสามารถพัฒนากระบวนการด้านการกำกับดูแลและการจัดการความเสี่ยง AI ไปพร้อมกัน

กฎหมายกับ AI

ปัจจุบันเทคโนโลยี AI และผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อาจยังไม่อยู่ภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่เฉพาะเจาะจง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่นอกเหนือจากกฎหมาย AI อยู่ภายใต้บริบททางกฎหมายเช่นเดียวกับเทคโนโลยีอื่นๆ และในหลายกรณีก็อยู่ภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่ซับซ้อน

สิ่งสำคัญคือเราต้องคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้ตลอดวงจรการพัฒนา AI เพื่อการพัฒนาการควบคุมที่เหมาะสม ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ AI

การนำ AI ไปใช้งาน

โดยทั่วไปมี 2 รูปแบบที่พบในการนำ AI ไปใช้งาน:

  1. ใช้ AI เพื่อทำงานเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่ใช้วิธีการใหม่

  2. ใช้ AI เพื่อริเริ่มกระบวนการใหม่ที่ไม่เคยทำได้มาก่อน

สำหรับการทำงานแรก การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่มีอยู่ยังคงมีผลบังคับใช้กับกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วย AI การใช้ AI ไม่ได้รับการยกเว้นจากกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรต่างๆ จะยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ความรับผิดต่อซอฟต์แวร์ การคุ้มครองผู้บริโภค การเก็บรักษาข้อมูล และกรอบกฎหมายอื่นๆ ที่เคยมีผลบังคับใช้อยู่แล้ว

เมื่อ AI ช่วยให้คุณนำเสนอกระบวนการใหม่ คำถามคือข้อกำหนดด้านกฎหมายที่มีอยู่จะนำมาใช้กับกระบวนการใหม่นี้อย่างไร องค์กรที่พัฒนาหรือใช้ AI ต้องประเมินว่ากฎหมายใดบ้างที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอะไรบ้าง AI อาจมีความเสี่ยงอะไร และจะใช้มาตรการควบคุมอะไรเพื่อลดความเสี่ยงและรับรองการปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้อสังเกต AI ก็เหมือนกับเทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่พัฒนาในอัตราที่เร็วกว่ากฎหมาย ก่อให้เกิดคำถามใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาของ AI เช่น ลิขสิทธิ์ครอบคลุมงานที่สร้างโดย AI หรือไม่

อย่าลืม! การพึ่งพาแผนก/ที่ปรึกษากฎหมายขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญในการระบุว่ากฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาส่งผลต่อการใช้ AI ของคุณอย่างไร และมีกฎหมายใดอีกบ้างที่อาจเกี่ยวข้องหรือถูกท้าทายโดยการใช้ AI

ข้อมูลเชิงลึกอื่นๆ

  • กฎหมายคุ้มครองข้อมูลและมาตรฐานความปลอดภัย (เช่น GDPR)

  • นโยบายความเป็นส่วนตัว เช่น การแจ้งเตือนและรูปแบบการยินยอมสำหรับการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สรุป ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้องค์กรของคุณดึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมเข้ามามีส่วนร่วมเมื่อพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ AI และช่วยลดความเสี่ยงของการถูกปรับหรือถูกลงโทษ

ดู 15 ครั้ง

Comments


bottom of page