top of page

🔐 การกำกับดูแลข้อมูล: รากฐานสู่การขับเคลื่อนธุรกิจยุคดิจิทัล 🔐ในยุคที่ข้อมูลเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ล้ำค่า การจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ การกำกับดูแลข้อมูล หรือ Data Governance (DG) กำลังกลายเป็นกลยุทธ์ที่องค์กรชั้นนำทั่วโลกให้ความสำคัญ เพราะช่วยสร้างระบบบริหารจัดการข้อมูลที่โปร่งใส ปลอดภัย และสร้างประโยชน์สูงสุด

บทความนี้ Alphasec จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ DG อย่างละเอียด

👉 DG คืออะไร?

DG หมายถึง ระบบบริหารจัดการข้อมูลองค์กร ครอบคลุมตั้งแต่การจัดเก็บ วิเคราะห์ แลกเปลี่ยน ไปจนถึงการทำลายข้อมูล มุ่งสร้างระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดภัย เพื่อให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด

👉 ประโยชน์ของ DG

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: DG ช่วยจัดระเบียบข้อมูล ทำให้เข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

  • ลดความเสี่ยง: DG ช่วยลดความเสี่ยงจากการละเมิดข้อมูล สูญเสียข้อมูล หรือการใช้ข้อมูลผิดกฎหมาย

  • เพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์: DG ช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การตัดสินใจที่แม่นยำ

  • สร้างมูลค่าเพิ่ม: DG ช่วยให้สร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ จากข้อมูล

👉 องค์ประกอบหลักของ DG

  • โครงสร้างพื้นฐาน: ประกอบด้วยระบบจัดเก็บข้อมูล เทคโนโลยี และเครื่องมือต่าง ๆ

  • นโยบายและกระบวนการ: ประกอบด้วยกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง

  • บุคลากร: ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ข้อมูล

👉 เริ่มต้น DG กับ Alphasec

Alphasec ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity พร้อมให้บริการ Implement DG แก่ธุรกิจทุกขนาด ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ยาวนาน

ดู 19 ครั้ง

תגובות


bottom of page