top of page

ทำ PDPA อย่าลืมประเมินความเสี่ยงกรณีส่งอีเมลผิดที่ด้วย

สำนักงานคุ้มครองข้อมลส่วนบุคคลของโปแลนด์สั่งปรับบริษัทประกัน เนื่องจากส่งอีเมลกรมธรรม์ไปผิดที่เพียงจำนวน 2 ฉบับ . . . ในเดือนพฤษภาคม 2020 สำนักงานฯ ได้รับการแจ้งจากบุคคลที่สามเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลโดยตัวแทนประกันภัยของบริษัท Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. ซึ่งส่งอีเมลกรมธรรม์ประกันภัยไปผิดที่ . เอกสารดังกล่าวมีข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ นามสกุล ชื่อที่อยู่ ที่อยู่อาศัย และข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย . ด้วยเหตุนี้สำนักงานฯ จึงขอให้ผู้รับผิดชอบชี้แจงว่าได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ และการละเมิดดังกล่าวต้องมีการแจ้งไปยังสำนักงานฯและบุคคลที่ได้รับผลกระทบด้วย ซึ่งยังไม่ได้มีการดำเนินการทั้งสองอย่างจึงโดนปรับเป็นจำนวน 700,000 บาท

PrivacyNote ให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมาย PDPA โดยที่ปรึกษามืออาชีพ

Line : https://lin.ee/NHIYt0k 081-714-6016


ดู 34 ครั้ง

Comments