top of page

บริการ Red Teaming และ Penetration Testing จาก ALPHASEC

อัปเดตเมื่อ 1 เม.ย.ความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรในยุคปัจจุบัน ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น องค์กรจำเป็นต้องมีวิธีทดสอบและประเมินระบบป้องกันของตนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้


บริการ Red Teaming และ Penetration Testing

ALPHASEC นำเสนอบริการ Red Teaming และ Penetration Testing ที่ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินความปลอดภัยของระบบไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริการเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจ:

  • ระบุช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในระบบไอที

  • ประเมินความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

  • ทดสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกัน

  • พัฒนาแผนรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านไซเบอร์

Red Teaming

Red Teaming เป็นการจำลองการโจมตีทางไซเบอร์โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ทีม Red Team จะใช้เทคนิคเดียวกับแฮ็กเกอร์จริงเพื่อพยายามเจาะระบบขององค์กร ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบจะช่วยให้ธุรกิจ:

  • เข้าใจวิธีการคิดของแฮ็กเกอร์

  • ระบุช่องโหว่ที่แฮ็กเกอร์สามารถใช้ประโยชน์ได้

  • พัฒนาแนวทางป้องกันที่มีประสิทธิภาพ

Penetration Testing

Penetration Testing เป็นการทดสอบระบบไอทีเพื่อหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ผู้เชี่ยวชาญจาก ALPHASEC จะใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เพื่อพยายามเจาะระบบขององค์กร ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบจะช่วยให้ธุรกิจ:

  • ระบุช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจถูกมองข้าม

  • ประเมินความรุนแรงของช่องโหว่

  • พัฒนาแนวทางแก้ไขช่องโหว่


เปรียบเทียบ Penetration Testing และ Red Teaming

หัวข้อ

Penetration Testing

Red Teaming

ระยะเวลา

สั้นกว่า โดยทั่วไปใช้เวลาไม่กี่วันถึงสองสามสัปดาห์

นานกว่า อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือมากกว่าหนึ่งเดือน

เป้าหมาย

ระบุช่องโหว่ที่สามารถเอื้อประโยชน์ได้ เช่น แพตช์ที่หายไป การกำหนดค่าที่ผิดพลาด และจุดอ่อนในการจัดการการเข้าถึงผู้ใช้

เข้าถึงระบบหรือข้อมูลเฉพาะโดยใช้ช่องโหว่ พฤติกรรม และหลีกเลี่ยงการควบคุมทางเทคนิคเพื่อทดสอบการตรวจจับ การตอบสนอง และความตระหนักด้านความปลอดภัย

กลยุทธ์

ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการทดสอบ เช่น โครงสร้างพื้นฐานภายนอก แอปพลิเคชันเว็บ แอปพลิเคชันมือถือ และการทดสอบการแยกเดสก์ท็อประยะไกล จะใช้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและเครื่องมือและเทคนิคที่แตกต่างกัน

ผสมผสานกลยุทธ์ เครื่องมือ และขั้นตอนในโลกแห่งความเป็นจริง รวมถึงการรวบรวมข่าวกรองแบบโอเพ่นซอร์สอย่างละเอียด วิศวกรรมทางสังคม เทคนิคการเบี่ยงเบนความสนใจ การระบุและใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางเทคนิค และการขโมยข้อมูล โดยมั่นใจว่าจะไม่ถูกตรวจจับ

ผลลัพธ์

ระบุช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่สามารถเอื้อประโยชน์ได้ ประเมินระดับความเสี่ยงต่อองค์กร พร้อมคำแนะนำในการแก้ไขและคำแนะนำทางเทคนิค

ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะความปลอดภัยโดยรวมขององค์กรเป้าหมาย (ครอบคลุมจุดแข็งและจุดอ่อน) รวมถึงความสามารถในการตรวจจับและตอบสนอง ความปลอดภัยทางตรรกะและทางกายภาพ ความตระหนักด้านความปลอดภัย และวัฒนธรรม รวมถึงคำแนะนำสำหรับปัญหาสำคัญที่พบ

ต้นทุน

โดยทั่วไปจะถูกกว่า เพราะตกลงกันเรื่องระยะเวลาการทดสอบที่จำกัดตามเป้าหมายของลูกค้าและงบประมาณที่มี

โดยทั่วไปจะแพงกว่า เพราะมีที่ปรึกษาหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้อง และใช้เวลานานกว่าในการใช้เครื่องมือและเทคนิคหลายอย่างเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการตรวจจับ


ทำไมควรเลือก ALPHASEC

ALPHASEC เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำ ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญสูง และ Certificate สากลเช่น CISSP, CISA, GPEN, OSCP เรามีเครื่องมือและเทคนิคที่ทันสมัยเพื่อทดสอบระบบไอทีขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ดู 16 ครั้ง

Comments


bottom of page