top of page

ภัยแรนซัมแวร์คุกคามโรงพยาบาล: บทเรียนจาก Springhill Memorial | ความปลอดภัยไซเบอร์สำคัญยิ่งกว่าเคยคดีความที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ในสหรัฐอเมริกาได้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงร้ายแรงของการโจมตีแรนซัมแวร์ (ransomware) ต่อโรงพยาบาล ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อความปลอดภัยและชีวิตของผู้ป่วย เมื่อโรงพยาบาล Springhill Memorial ในรัฐอลาบามา ตกลงยอมความในคดีเรียกร้องค่าชดเชยการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีแรนซัมแวร์เป็นครั้งแรก โดยมีการกล่าวหาว่าทารกแรกเกิดเสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวในปี 2019

การโจมตีทางไซเบอร์ (cybersecurity) ในครั้งนั้นทำให้แพทย์และพยาบาลไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญทางการแพทย์ได้ทันเวลา ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการรักษาและนำไปสู่การสูญเสียที่น่าเศร้า แม้จะมีการบรรลุข้อตกลงยอมความในเดือนเมษายน แต่ทางโรงพยาบาลกลับยังไม่ได้จ่ายเงินชดเชยและพยายามเรียกร้องข้อตกลงใหม่ในภายหลัง ซึ่งนำไปสู่การฟ้องร้องเพิ่มเติมและความล่าช้าในการแก้ไขคดี

เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อโรงพยาบาลที่ถูกโจมตีเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบวงกว้างไปยังผู้ให้บริการด้านสุขภาพในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย ตามที่งานวิจัยล่าสุดได้ชี้ให้เห็น การโจมตีแรนซัมแวร์ไม่เพียงทำให้เกิดความเสียหายทางการเงินและการสูญหายของข้อมูล แต่ยังขัดขวางการให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ เพิ่มภาระงานและความเครียดให้กับบุคลากร ตลอดจนก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความผิดพลาดในการรักษาพยาบาล

ด้วยเหตุนี้ องค์กรในภาคสุขภาพจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ การลงทุนในระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (cybersecurity) ที่แข็งแกร่งและการให้ความรู้แก่บุคลากรถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในยุคดิจิทัล เพื่อปกป้ององค์กร ข้อมูล และที่สำคัญที่สุดคือชีวิตของผู้ป่วย โรงพยาบาลและหน่วยงานด้านสุขภาพควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและนำโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำมาใช้งาน เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้กับระบบสารสนเทศที่สำคัญ ป้องกันการถูกเรียกค่าไถ่ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วยและประชาชน

กรณีของโรงพยาบาล Springhill Memorial นับเป็นเสียงเตือนให้กับทุกองค์กรในภาคสุขภาพ ให้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ภัยคุกคามจากแรนซัมแวร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่เป็นความเสี่ยงที่จับต้องได้และส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง การเตรียมพร้อมรับมือและการลงทุนในระบบป้องกันที่เหมาะสมจึงเป็นหน้าที่สำคัญที่โรงพยาบาลทุกแห่งต้องให้ความสำคัญ เพื่อปกป้องทั้งตนเอง ผู้ป่วย และระบบสุขภาพโดยรวม ให้พ้นจากภัยอันตรายทางไซเบอร์ในยุคดิจิทัล

ดู 284 ครั้ง

תגובות