top of page

เข้าใจ Security Operations Center (SOC) อย่างละเอียด

อัปเดตเมื่อ 15 พ.ค.SOC หรือศูนย์การรักษาความปลอดภัย เปรียบเสมือนสำนักงานใหญ่ด้านความปลอดภัยในเครือข่าย ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากทั้งหน่วยงานจริงและเสมือนจริง ใช้งานเพื่อวิเคราะห์และตอบสนองต่อภัยคุกคามและเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว


SOC ต่างจากภาพลักษณ์ในหนังสงครามโลกที่มักเห็นฉากห้องมืดเต็มไปด้วยจอคอมพิวเตอร์และแผนภูมิซับซ้อน  SOC ในปัจจุบันทำงานบนระบบดิจิทัลที่ทันสมัย แต่เป้าหมายหลักยังคงเหมือนเดิม นั่นคือ การป้องกันภัยคุกคามและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย


องค์กรทุกขนาดล้วนต้องการ SOC  แม้จะมีทีมงานด้านความปลอดภัยอยู่แล้วก็ตาม แต่ภัยคุกคามไซเบอร์มีรูปแบบและความซับซ้อนที่หลากหลาย ทีมงานภายในองค์กรอาจไม่สามารถติดตามและตอบสนองได้ทันท่วงที


SOC ช่วยให้ทีมงานด้านความปลอดภัยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ภัยคุกคาม และประสานการตอบสนอง ช่วยให้องค์กรสามารถกู้คืนข้อมูลและดำเนินงานต่อได้อย่างรวดเร็ว


SOC เปรียบเสมือนระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง  เหมาะสำหรับองค์กรที่มีโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายขนาดใหญ่ SOC ทำงานได้ดีกว่าระบบรักษาความปลอดภัยทั่วไป เพราะสามารถวิเคราะห์รายงานภัยคุกคามได้อย่างละเอียด แยกแยะภัยคุกคามจริงจากภัยคุกคามเท็จ และตอบสนองได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว


ก่อนใช้งาน SOC องค์กรจำเป็นต้องวางรากฐานที่มั่นคง  ประกอบด้วย

 • โปรแกรมจัดการภัยคุกคาม: ติดตั้งเทคโนโลยีป้องกันภัยคุกคามและระบบสแกนหาช่องโหว่ที่มีประสิทธิภาพ

 • แผนตอบสนองต่อเหตุการณ์: กำหนดแผนรับมือกับภัยคุกคามที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกสถานการณ์

 • ขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล: มีแผนสำรองข้อมูลและระบบกู้คืนข้อมูลที่พร้อมใช้งาน

องค์กรสามารถเลือกใช้ SOC ได้ 2 รูปแบบ  คือ

 • จ้างหน่วยงานภายนอก: เหมาะสำหรับองค์กรที่ไม่มีทรัพยากรหรือความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเพียงพอ

 • พัฒนาและใช้งานเอง: เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรและความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเพียงพอ

SOC ที่มีประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก

 • บุคลากร: ทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย เข้าใจระบบเครือข่าย และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เทคโนโลยี: ระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย รองรับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ ตรวจสอบการทำงานแบบเรียลไทม์ และสามารถอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ

 • กระบวนการ: มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งบุคลากรและเทคโนโลยี ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ระบุต้นตอของปัญหา และแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประสานการทำงานของทั้ง 3 องค์ประกอบ  จะช่วยสร้าง SOC ที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้องค์กรสามารถป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ รักษาความปลอดภัยข้อมูล และดำเนินงานธุรกิจได้อย่างราบรื่น

SOC Platform

นอกจาก SOC แล้ว องค์กรยังควรพิจารณาใช้งาน SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) และ UEBA (User and Entity Behavior Analytics)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย SOAR และ UEBA: เสริมพลัง SOC ให้เหนือชั้นยิ่งขึ้น

SOAR (Security Orchestration, Automation and Response)  และ UEBA (User and Entity Behavior Analytics)  เป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของ SOC ช่วยให้องค์กรสามารถป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ได้ดียิ่งขึ้น


SOAR: จัดการงานด้านความปลอดภัยอย่างชาญฉลาด

SOAR ทำหน้าที่ จัดการงานด้านความปลอดภัย   automate งานซ้ำ ๆ ประสานการทำงานระหว่างเครื่องมือรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ช่วยลดภาระงานของทีมงานด้านความปลอดภัย ทำให้สามารถโฟกัสกับงานที่สำคัญและซับซ้อนมากขึ้น

ประโยชน์ของ SOAR:

 • ลดเวลาในการตอบสนองต่อภัยคุกคาม: SOAR automate งานตอบสนองต่อภัยคุกคาม ช่วยให้ทีมงานด้านความปลอดภัยสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: SOAR automate งานซ้ำ ๆ ช่วยลดภาระงานของทีมงานด้านความปลอดภัย ทำให้สามารถโฟกัสกับงานที่สำคัญและซับซ้อนมากขึ้น

 • ลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาด: SOAR automate งาน ช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของมนุษย์

 • ปรับปรุงการมองเห็นภาพรวมด้านความปลอดภัย: SOAR รวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ช่วยให้ทีมงานด้านความปลอดภัยสามารถมองเห็นภาพรวมด้านความปลอดภัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

UEBA: วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้และเอนทิตี

UEBA ทำหน้าที่ วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้และเอนทิตี   ช่วยระบุพฤติกรรมที่ผิดปกติ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของภัยคุกคาม

ประโยชน์ของ UEBA:

 • ระบุภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่: UEBA ช่วยระบุภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ ซึ่งอาจพลาดการตรวจจับจากเครื่องมือรักษาความปลอดภัยทั่วไป

 • ลดการแจ้งเตือนเท็จ: UEBA ช่วยลดการแจ้งเตือนเท็จ ช่วยให้ทีมงานด้านความปลอดภัยสามารถโฟกัสกับภัยคุกคามจริง

 • ปรับปรุงการป้องกันเชิงรุก: UEBA ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงการป้องกันเชิงรุก ป้องกันภัยคุกคามก่อนที่จะเกิดขึ้น

การรวม SOAR และ UEBA เข้ากับ SOC

การรวม SOAR และ UEBA เข้ากับ SOC ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างระบบรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ ช่วยป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการใช้งาน SOAR และ UEBA ร่วมกับ SOC:

 • กรณีมีผู้ใช้พยายามเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่ผิดหลายครั้ง: UEBA จะตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติ ส่งสัญญาณเตือนไปยัง SOC SOC จะ automate การบล็อกบัญชีผู้ใช้

 • กรณีมีมัลแวร์ถูกติดตั้งในระบบ: UEBA จะตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติ ส่งสัญญาณเตือนไปยัง SOC SOC จะ automate การกักกันระบบ และแจ้งเตือนทีมงานด้านความปลอดภัย

Alphasec SOC บริการรักษาความปลอดภัยครบวงจร

Alphasec นำเสนอบริการ SOC ที่ครบวงจร รวมถึง SOAR และ UEBA ช่วยให้องค์กรสามารถป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อ Alphasec  วันนี้เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ SOC


📱 โทร: 093-789-4544

💬 Inbox: m.me/AlphaSecTH

📧 อีเมล: contact@alphasec.co.th

🔗 เว็บไซต์: https://www.alphasec.co.th

ดู 159 ครั้ง

Comments


bottom of page