top of page

AI ยกระดับภาครัฐ: เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อบริการสาธารณะ

อัปเดตเมื่อ 9 มิ.ย.ในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐทั่วโลกต่างเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดูแลความปลอดภัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือการเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน ซึ่ง AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเข้ามาช่วยรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ ด้วยการทำงานแบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีเวลามากขึ้นในการโฟกัสกับงานที่สำคัญกว่า พร้อมทั้งเสริมการตัดสินใจให้ฉับไวและแม่นยำยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะอยู่แนวหน้า ศูนย์บัญชาการ หรือแม้แต่ในห้องแล็บ


การนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานรัฐนั้นครอบคลุมเทคนิคต่างๆ เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ (Computer Vision) การรู้จำเสียงพูด การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และหุ่นยนต์ ซึ่งเมื่อนำมาใช้งานจริงแล้ว ก็ส่งผลประโยชน์ต่อภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม


รายงาน Velocity ปี 2023 ของ Booz Allen Hamilton ระบุว่า ผู้นำด้านเทคโนโลยีของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ กว่า 2 ใน 3 เชื่อว่า AI จะส่งผลกระทบต่อวิธีการดำเนินภารกิจของหน่วยงานภาครัฐมากที่สุดจนถึงปี 2027 โดยประโยชน์สำคัญของ AI มีดังนี้

  • ช่วยทำงานประจำแบบอัตโนมัติ: AI สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลได้เร็วกว่าและสม่ำเสมอกว่ามนุษย์ โดยเฉพาะงานที่ซ้ำซากน่าเบื่อ ทำให้บุคลากรมีเวลาไปโฟกัสกับงานที่สำคัญกว่า อย่างเช่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ (USCIS) ใช้ AI ที่ชื่อ Emma เพื่อตอบคำถามพื้นฐานและช่วยให้ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญมนุษย์จะมีเวลาอธิบายการตัดสินใจของ USCIS ได้ดีขึ้นและให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้

  • ช่วยภารกิจสำคัญๆ: AI ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการตัดสินใจได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ระบบ AI ที่คาดการณ์ล่วงหน้า สามารถแจ้งหน่วยงานเกี่ยวกับสถานะของสินทรัพย์สำคัญและช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสียหาย AI ยังช่วยยกระดับความแม่นยำของแผนที่การเดินเรือ ภูมิประเทศ และการบินการเดินอากาศ ช่วยนำทางและสำรวจได้แม่นยำยิ่งขึ้น นวัตกรรม AI อย่าง Digital Twin ยังสามารถแจ้งเตือนบุคลากรสำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือรูปแบบที่ผิดปกติเมื่อเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมจริง

  • เร่งการวิจัยและพัฒนา: การคำนวณประสิทธิภาพสูง (HPC) ที่ใช้ AI เป็นตัวขับเคลื่อน ช่วยให้การวิจัยด้านการแพทย์ พันธุศาสตร์ วิศวกรรม ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ และอีกหลายสาขา เดินหน้าไปได้เร็วขึ้น ยกตัวอย่างเช่น อัลกอริทึม AI ทำให้การทำนายโครงสร้างโปรตีน 3 มิติจากลำดับกรดอะมิโนเป็นไปได้เร็วขึ้นและประหยัดกว่าเดิม ซึ่งช่วยให้นักวิจัยเร่งการพัฒนายาเพื่อรักษาโรคได้รวดเร็วขึ้น


AI ถูกนำไปใช้แก้ปัญหาในหลากหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นการช่วย FBI ค้นหาเด็กหายได้เร็วขึ้นด้วยการรวบรวมเบาะแสทางไซเบอร์หลายล้านรายการ แล้วส่งข้อมูลให้ตำรวจท้องที่อย่างรวดเร็ว หรือระบบประปาที่ใช้ AI บริหารจัดการท่อระบายน้ำเสียระยะทาง 1,800 ไมล์ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง หรือแม้แต่หน่วยงานขนส่งในชิคาโกที่ใช้ AI วิเคราะห์รูปแบบผู้โดยสารและคาดการณ์ความต้องการในแบบเรียลไทม์เพื่อบริหารจัดการรถบัสของเมือง

สรุปได้ว่า AI คือพลังขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และคุณภาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการทำงานอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการตัดสินใจที่ชาญฉลาด อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ส่งมอบบริการที่ดีขึ้นให้กับประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวมของทุกคนในสังคม หน่วยงานรัฐที่ปรับตัวนำ AI มาใช้ได้อย่างเหมาะสม จึงจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีและเป็นผู้นำในโลกยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูงนี้ได้อย่างยั่งยืน


ดู 145 ครั้ง

Comments