top of page

Availability กับผลกระทบที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล


Availability กับผลกระทบที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

ไฟล์ excel ที่เก็บข้อมูลลูกค้า เกิดความเสียหาย เนื่องจากโปรแกรม Windows หรือโปรแกรม Microsoft Word ทำงานผิดพลาด (Crash) ต้องแก้ไขโดยการนำเอาไฟล์ข้อมูลที่ Backup ไว้กลับมาใช้แทน

หรือหากไม่มีการ Backup ไว้ อาจจะต้องเอาข้อมูลที่เคยบันทึกไว้ในกระดาษมา Re-key ใส่เข้าไปในโปรแกรม หรือมากไปกว่านั้นอาจจะต้องใช้โปรแกรมกู้ข้อมูลที่เสียหายกลับคืนมา แต่หากไม่มีทั้งการ Backup ข้อมูล แถมยังไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้ ก็จะมีผลทำให้ข้อมูลลูกค้าสูญหายไปเลย และเกิดความเสียหายกับธุรกิจได้


เมื่อข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสูญหายไป ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอีกก็คือ อาจทำให้ลูกค้าเกิดความรำคาญ เพราะเมื่อลูกค้าจะกลับมาใช้บริการอีกครั้ง กลับต้องมาให้ข้อมูลใหม่อีกครั้ง ทั้งๆ ที่เคยให้ไปแล้ว

นอกจากนั้นผลกระทบที่สำคัญอีกประการคือ การที่ระบบไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ หรือไม่พร้อมให้ใช้บริการเมื่อลูกค้าต้องการ เช่น ลูกค้าเข้าเว็บไซต์ไม่ได้ ซื้อสินค้าไม้ได้ ชำระเงินไม่ได้ และที่เคยเกิดขึ้นและเป็น ตัวอย่างที่ใกล้ตัวมากที่สุดคือ ตู้ ATM ไม่พร้อมให้ใช้งาน เป็นระยะเวลาหลายชั่วโมง ทำให้ลูกค้า ไม่สามารถถอนเงิน เพื่อไปใช้ส่วนตัว หรือ สัญญาณโทรศัพท์ของผู้ให้บริการรายหนึ่ง ใช้งานไม่ได้ เป็นระยะเวลาหลายชั่วโมง ทำใ้ห้เกิดผลกระทบ กับสังคมและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในวงกว้างได้


ดังนั้น Availability หรือความพร้อมใช้งานของข้อมูลและบริการ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

จำเป็นต้องมีการสำรองทั้งข้อมูลและระบบ รวมถึงต้องมีแผนฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเหตุเกิดขึ้น จะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้เพราะยิ่งเวลานานไปนานเรื่อยๆ ผลกระทบก็จะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เกิด Viral ใน Social Media ทำให้เกิดผลกระทบทางการเงิน สูญเสียรายได้ ถูกฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหาย ค่าปรับ ค่าทนาย

และผลกระทบที่ประเมินค่าไม่ได้ คือการสูญเสียชื่อเสียงและลูกค้าเปลี่ยนใจไปใช้บริการกับผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่งยากต่อการดึงลูกค้ากลับมา และต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลในการออกสื่อ ประชาสัมพันธ์ เพื่อกู้ชื่อเสียงที่สร้างสมมาเป็นเวลานาน แต่กลับพังได้ภายในเวลาไม่กี่วัน

ทั้งนี้ การธำรงไว้ซึ่ง สภาพพร้อมใช้งาน (availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ เป็นหน้าที่ของ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓


ดู 1,093 ครั้ง

Opmerkingen