top of page

CISSP คืออะไร มารู้จักใบรับรองด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่เป็นที่ยอมรับสูงสุดในระดับสากล

อัปเดตเมื่อ 15 มิ.ย.CISSP คืออะไร มารู้จักใบรับรองด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่เป็นที่ยอมรับสูงสุดในระดับสากล

ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ การปกป้องข้อมูลและระบบไอทีจึงกลายเป็นภารกิจสำคัญขององค์กรทุกขนาด ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการออกแบบ จัดการ ป้องกัน และรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CISSP หรือ Certified Information Systems Security Professional คือใบรับรองความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดในโลก ออกโดยองค์กรไม่แสวงผลกำไรชื่อ (ISC)² ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการสร้างโลกไซเบอร์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ


CISSP ถือเป็นมาตรฐานใบรับรองระดับโลกที่การันตีทักษะ ความรู้ ความชำนาญในทุกมิติของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยผู้ที่ผ่านการสอบจะต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างน้อย 5 ปี พร้อมทั้งแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการและควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตั้งแต่การวางแผน ออกแบบ ติดตั้ง ไปจนถึงการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในทุกขั้นตอน ครอบคลุมการปกป้องทรัพย์สินขององค์กร ตลอดจนบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบและข้อมูล

เนื้อหาหลักของใบรับรอง CISSP จะครอบคลุม 8 โดเมนสำคัญที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต้องรู้ ได้แก่

  1. การบริหารความมั่นคงปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยง

  2. การรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์

  3. วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัย

  4. การสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย

  5. การบริหารจัดการเอกลักษณ์และการเข้าถึง (IAM)

  6. การประเมินและทดสอบความปลอดภัย

  7. การปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัย

  8. การพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัย

ในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีวิวัฒนาการและรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ การมีใบรับรอง CISSP จึงกลายเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติเสริมที่เป็นที่ต้องการของนายจ้างและองค์กรต่างๆ เนื่องจากสามารถการันตีได้ถึงความรู้ความสามารถทางเทคนิคและความเป็นมืออาชีพในการกำกับดูแลความปลอดภัยของระบบและข้อมูลตามมาตรฐานระดับสากล

ปัจจุบันมีผู้ถือใบรับรอง CISSP ทั่วโลกราว 150,000 คน โดยในบ้านเราประเทศไทย มีผู้ผ่านการรับรองทั้งหมดเพียง 270 คนเท่านั้น (ข้อมูล ณ ปี 2022) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า CISSP เป็นใบรับรองที่ท้าทาย ผ่านการสอบได้ยาก และมีคุณค่าสูง เหมาะสำหรับมือโปรที่ต้องการทะยานสู่ตำแหน่งงานระดับสูงหรือพิสูจน์ความสามารถในบทบาทด้านความปลอดภัยไซเบอร์

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ CISSP ถือเป็นใบเบิกทางสากลที่การันตีความสามารถทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างของวิชาชีพนี้ โดยคลอบคลุมองค์ความรู้ที่จำเป็นผ่าน 8 โดเมนหลัก ทำให้มีโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานสูง มีรายได้ที่ดี รวมถึงเป็นที่ต้องการขององค์กรระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้

จึงกล่าวได้ว่า CISSP คือหนึ่งในใบรับรองที่มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับสูงสุดในอุตสาหกรรมไอทีและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในปัจจุบัน การลงทุนพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อให้ได้ใบรับรอง CISSP จึงนับเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่สดใสและมั่นคงบนเส้นทางอาชีพนี้อย่างแท้จริง


ดู 306 ครั้ง

Comentarios