top of page

Cyber Security คืออะไร? ทำไมองค์กรต้องให้ความสำคัญ?Cyber Security คืออะไร และทำไมทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ?

ในโลกดิจิทัลยุคปัจจุบัน ข้อมูลคือทรัพย์สินอันมีค่าขององค์กรและลูกค้า แต่ในขณะเดียวกัน ข้อมูลอันล้ำค่าเหล่านี้ก็เป็นเป้าหมายอันดับต้น ๆ ของเหล่าอาชญากรไซเบอร์ที่พยายามเข้าถึงข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ ด้วยเหตุนี้ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจึงต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลอย่างไม่มีใครสามารถละเลยได้

Cyber Security หรือความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ คือกระบวนการ เทคโนโลยี และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย โปรแกรมซอฟต์แวร์ และข้อมูลจากการเข้าถึง ความเสียหาย หรือการโจมตีโดยไม่ได้รับอนุญาต มันเป็นวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และโจรกรรมข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความสามารถในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

ความสำคัญของ Cyber Security มีอยู่ด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น:

  1. ปกป้องข้อมูลที่สำคัญยิ่งขององค์กร เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ข้อมูลทางการเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา หรือแม้แต่ความลับทางธุรกิจต่างๆ

  2. ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่สามารถสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชื่อเสียงและความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อองค์กร

  3. ลดความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งจากข้อมูลพบว่าในทุกๆ 39 วินาทีจะมีความพยายามโจมตีระบบเกิดขึ้น

เพื่อตอบโจทย์การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ในทุกมิติ Cyber Security จึงแบ่งออกเป็นหลากหลายประเภท ดังนี้

  • Critical Infrastructure Security สำหรับปกป้องระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ เช่น ธนาคาร ตลาดหุ้น และรัฐบาล

  • Network Security สำหรับรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย ตรวจจับและแจ้งเตือนความผิดปกติ

  • Cloud Security ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ปลอดภัย ประหยัดต้นทุน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  • Application Security ป้องกันการโจมตีหรือแฝงตัวผ่านการพัฒนาแอปพลิเคชัน

  • IoT Security สำหรับรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์อัจฉริยะและเครื่องมือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ในโลกที่ภัยคุกคามไซเบอร์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ การวางแผน กำหนดกลยุทธ์ และมาตรการป้องกันที่เหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ จึงเป็นสิ่งที่องค์กรไม่สามารถมองข้ามได้ หากต้องการรักษาข้อมูลสำคัญให้ปลอดภัย ปกป้องชื่อเสียงขององค์กร และคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของลูกค้า

Alphasec เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้าน Cyber Security ชั้นนำ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมแนะนำแนวทางรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ ด้วยประสบการณ์และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่างๆ เราจะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความพร้อมรับมือและปลอดภัยจากภัยคุกคามยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจาก Alphasec เพื่อวางระบบ Cyber Security ให้กับองค์กรของคุณได้ที่ alphasec.co.th เราพร้อมให้คำแนะนำแก่คุณตลอด 24 ชม.

ดู 167 ครั้ง

Comentários