top of page

Data Masking & Tokenization: ปกป้องข้อมูลสำคัญ ปฏิบัติตาม PDPAการปกปิดข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมาย

ในยุคที่ข้อมูลมีความสำคัญ การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลกลายเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับองค์กรต่างๆ เทคโนโลยีการปกปิดข้อมูล (Data Masking) และการแทนที่ข้อมูล (Tokenization) เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอ่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง PDPA

ความท้าทายในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

ทีมรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น:

 • ปริมาณและความซับซ้อนของภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้น

 • จำนวนข้อมูลและแหล่งจัดเก็บที่ต้องรักษาความปลอดภัยมีมากขึ้น

 • กฎระเบียบและเครื่องมือที่ต้องรองรับมีเพิ่มขึ้น

ในขณะที่ความต้องการด้านการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น แต่ทรัพยากรอย่างเวลา บุคลากร และงบประมาณกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม ด้วยเหตุนี้ หลายองค์กรจึงมองหาวิธีการใหม่ๆ อย่างเทคโนโลยี Tokenization ซึ่งช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญในฐานข้อมูลและระบบ Big Data ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งข้อมูลที่จัดเก็บในองค์กรและบนคลาวด์แม้ Tokenization จะมีศักยภาพในการตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้หลากหลาย แต่เครื่องมือ Tokenization แบบดั้งเดิมมักมีความซับซ้อน ราคาสูง และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน ดังนั้น องค์กรจึงต้องการวิธีการใช้งาน Tokenization ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกัน และคุ้มค่ามากขึ้น

Vormetric Tokenization: โซลูชันที่ตอบโจทย์

Vormetric Tokenization with Dynamic Data Masking เป็นโซลูชันที่ช่วยลดต้นทุนและความพยายามในการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยและกฎระเบียบต่างๆ เช่น PCI DSS อย่างมาก นอกจากนี้ยังช่วยปกป้องข้อมูลอ่อนไหวอื่นๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII) ได้อย่างง่ายดาย

ระบบ Tokenization Server รวมศูนย์การกำหนดค่าทั้งหมดไว้ในที่เดียว พร้อมอินเทอร์เฟซกราฟิกสำหรับสร้างเทมเพลตสำหรับ Tokenization และ Data Masking โดยผู้ใช้สามารถทำ Tokenization หรือ Detokenization พร้อม Dynamic Data Masking ได้ด้วยการเพิ่มโค้ดเพียงไม่กี่บรรทัดในแอปพลิเคชัน

Dynamic Data Masking

Dynamic Data Masking ช่วยปกป้องข้อมูลขณะใช้งาน ในขณะที่ Tokenization ปกป้องข้อมูลขณะจัดเก็บ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดนโยบายให้แสดงข้อมูลในรูปแบบ Token ทั้งหมด หรือปกปิดบางส่วนของข้อมูลแบบไดนามิก เช่น กำหนดให้พนักงานบริการลูกค้าเห็นเฉพาะตัวเลข 4 หลักสุดท้ายของบัตรเครดิต ในขณะที่หัวหน้าสามารถเห็นหมายเลขบัตรเครดิตทั้งหมดได้ โดยสามารถกำหนดรูปแบบการปกปิดข้อมูลให้กับผู้ใช้แต่ละกลุ่มได้ผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

การใช้งาน Tokenization อย่างมีประสิทธิภาพ

Vormetric Tokenization ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงแม้ในระบบขนาดใหญ่ โดยมีคุณสมบัติสำคัญดังนี้:

 • ใช้ REST API สำหรับคำขอ Tokenization

 • มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายสำหรับกำหนดนโยบายและการใช้งาน Dynamic Data Masking

 • ต้องการการเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันเพียงเล็กน้อย

 • ทำ Tokenization ในระดับแอปพลิเคชัน ทำให้ง่ายต่อการผสานเข้ากับระบบที่มีอยู่

 • กำหนดนโยบาย Data Masking ได้ง่าย ช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลที่มีอยู่ในรูปแบบใหม่ๆ โดยไม่เพิ่มขอบเขตการตรวจสอบหรือต้องเขียนแอปพลิเคชันใหม่

 • ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน - ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลหรือหยุดระบบนานๆ

 • รองรับการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ผ่าน AD หรือ LDAP server

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ลดความพยายามและขอบเขตในการปฏิบัติตาม PCI DSS โดยลดจำนวนเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องตรวจสอบและควบคุม

 • ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้ โดยการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถาวร

 • ใช้ประโยชน์จากคลาวด์ Big Data และการจ้างงานภายนอกได้อย่างเต็มที่ - การแทนที่ข้อมูลอ่อนไหวด้วย Token ช่วยให้ใช้งานได้โดยไม่มีความเสี่ยงหรือภาระในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 • รองรับการใช้งานในศูนย์บริการลูกค้าและแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

 • ลดการฝึกอบรมและภาระงานของทีมรักษาความปลอดภัยข้อมูล ด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกันกับแอปพลิเคชันรักษาความปลอดภัยข้อมูลอื่นๆ

Vormetric Data Security Platform มีความสามารถด้าน Tokenization ที่ช่วยลดต้นทุนและความพยายามในการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยและกฎระเบียบต่างๆ เช่น PCI DSS ได้อย่างมาก ด้วย Vormetric Vaultless Tokenization with Dynamic Data Masking องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายในการรักษาความปลอดภัยและปกปิดข้อมูลอ่อนไหวและข้อมูลบัตรเครดิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ในศูนย์ข้อมูล สภาพแวดล้อม Big Data หรือบนคลาวด์

สรุป

ในยุคที่การรักษาความปลอดภัยข้อมูลมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เทคโนโลยี Data Masking และ Tokenization อย่าง Vormetric Tokenization จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถปกป้องข้อมูลอ่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง PDPA ได้อย่างครบถ้วน ด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และส่งผลกระทบต่อระบบน้อย Vormetric Tokenization จึงเป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับองค์กรที่ต้องการยกระดับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นดู 367 ครั้ง

Comments