top of page

J&T Express ก้าวไกลเรื่อง PDPA ด้วย PDPA Management Platform จาก Alphasec


J&T Express ผู้นำด้านบริการขนส่งพัสดุเอกชนชั้นนำของไทย เลือกใช้บริการ PDPA Management Platform จาก Alphasec เพื่อยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ครอบคลุม 16 สาขาทั่วประเทศ

ความท้าทายและโซลูชัน

J&T Express เผชิญกับความท้าทายในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากที่กระจัดกระจายอยู่ในรูปแบบ Excel การย้ายข้อมูลเหล่านี้ไปยังแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น Alphasec เข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ด้วย PDPA Management Platform ที่ใช้งานง่าย พร้อมทีมนักกฎหมายและ IT ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาตลอดการใช้งาน

คุณสมบัติเด่นของ PDPA Management Platform

1. PD Inventory & LIA: บันทึกรายการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบ อ้างอิงฐานกฎหมาย สร้างผังการไหลของข้อมูล และเชื่อมโยงกับเอกสารสำคัญ

2. Legitimate Interest Assessment: ประเมินการใช้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย บันทึกข้อมูลตามมาตรา 39 และ 24, 26 กำหนดมาตรการควบคุม และช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ฐานกฎหมาย

3. Consent Management & Cookie: สร้างแบบฟอร์มขอความยินยอม บริหารจัดการเวอร์ชัน เชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ผ่าน REST API และยืนยันตัวตนเจ้าของข้อมูล

4. Cookies Consent: จัดการ Cookies บนเว็บไซต์ สร้าง E-form ลดการใช้กระดาษ ปรับแต่งและบริหารจัดการ Consent ได้บนระบบทั้งหมด

5. Data Subject Right Management: สร้าง Workflow จัดการสิทธิ์ตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูล สร้างฟอร์มขอใช้สิทธิ์ กำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจ ติดตามสถานะ และรายงานสรุป

ประโยชน์ที่ J&T Express ได้รับ

  • การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระบบ: เพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติตาม PDPA

  • ความปลอดภัยของข้อมูล: ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการรั่วไหลและการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

  • การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ: ทีมนักกฎหมายและ IT ของ Alphasec คอยให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาตลอดการใช้งาน

สรุป

Alphasec PDPA Management Platform เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ J&T Express บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสอดคล้องกับ PDPA หากองค์กรของคุณกำลังมองหาโซลูชัน PDPA ที่ครบวงจร Alphasec พร้อมให้บริการ

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PDPA Management Platform ได้ที่ https://www.alphasec.co.th/pdpa-management-platform


ดู 22 ครั้ง

Comments