top of page

NIST เปิดตัว Cybersecurity Framework เวอร์ชัน 2.0 กรอบการทำงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สำคัญNIST Cybersecurity Framework (CSF) เวอร์ชัน 2.0 ได้รับการเผยแพร่แล้ว! เวอร์ชันใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทุกองค์กร - ไม่ได้จำกัดเพียงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ - จัดการและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

มีอะไรใหม่?

 • ขอบเขตที่กว้างขึ้น: CSF 2.0 ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ แต่รวมถึงองค์กรทุกประเภทในทุกภาคส่วน

 • เน้นเรื่อง Governance มากขึ้น: CSF 2.0 ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีการที่องค์กรตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์

 • ทรัพยากรเพิ่มเติม: NIST ได้สร้างชุดทรัพยากรใหม่เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

CSF 2.0 นำเสนออะไรบ้าง?

 • โครงสร้าง: CSF 2.0 ประกอบด้วย 5 ฟังก์ชั่นหลัก: Identify, Protect, Detect, Respond, Recover

 • แนวทางปฏิบัติ: CSF 2.0 ให้แนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสำหรับการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

 • ทรัพยากร: NIST ได้สร้างชุดทรัพยากรใหม่เพื่อช่วยให้องค์กรนำ CSF 2.0 ไปใช้

CSF 2.0 มีประโยชน์อย่างไร?

 • ช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์: CSF 2.0 ช่วยให้องค์กรระบุ จัดการ และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

 • ปรับปรุงความยืดหยุ่น: CSF 2.0 ช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ดีขึ้น

 • สร้างความมั่นใจ: CSF 2.0 ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CSF 2.0:


แชร์โพสต์นี้:

 • แชร์โพสต์นี้กับเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของคุณ

 • ช่วยให้ทุกคนปลอดภัยในโลกออนไลน์!


ดู 602 ครั้ง

Commentaires