top of page

เลือกแพ็กเกจราคาของคุณ

 • CHECK UP

  200฿
  ขำระเงินครั้งเดียว
   
  • Cyber Risk Rating (คะแนนความเสี่ยงพร้อมเกรด)
  • Summary Report (รายงานคะแนนความเสี่ยง 10 ด้าน)
 • GET SECURE

  10,000฿
  ขำระเงินครั้งเดียว
   
  • Cyber Risk Rating (คะแนนความเสี่ยงพร้อมเกรด)
  • Summary Report (รายงานคะแนนความเสี่ยง 10 ด้าน)
  • Detail Report (รายงานโดยละเอียดเพื่อการปรับปรุงคะแนน)
  • Competitor Analysis (รายงานคะแนนความเสี่ยงของคู่แข่งธุรกิจ)
  • Ransomware Report (รายงานคะแนนความเสี่ยงต่อการถูกโจมตี)
bottom of page