top of page

รายละเอียดบริการ CyberWatch

AUDIT ASSURANCE AND CONSULTING

รายละเอียดบริการ CyberWatch

ตรวจสอบสุขภาพด้านความมั่นคงปลออดภัยทางไซเบอร์ของธุรกิจ – Cybersecurity Risk Assessment

CyberWatch

คือแพลตฟอร์มการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าใจและปรับปรุงสถานะความปลอดภัยของตนเองและคู่ค้าทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใช้ SecurityScoreCard

องค์กรสามารถประเมินความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว

ให้คะแนนความปลอดภัยที่ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ, ช่วยให้องค์กรสามารถวัดและเปรียบเทียบระดับความปลอดภัยของตนเองและคู่ค้าได้อย่างรวดเร็ว

ตรวจจับและแก้ไขปัญหา

ช่วยให้สามารถตรวจสอบความเสี่ยงและปัญหาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้น, และแนะนำวิธีการแก้ไขเพื่อป้องกันการโจมตี

รักษาความเชื่อมั่น

เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจด้วยการแสดงให้เห็นว่าคุณมีการจัดการความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง

ปฏิบัติตามกฏหมายและมาตรฐาน

ช่วยให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น

เพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจ

ให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง

ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและการให้คะแนนที่แม่นยำ, SecurityScoreCard ช่วยให้องค์กรสามารถปกป้องตัวเองและลูกค้าจากภัยคุกคามไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานของ CyberWatch จะช่วยให้คุณวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลความปลอดภัยทางไซเบอร์ในหลากหลายมิติ ซึ่งรวมถึง:
TRENDS AND ANALYSIS :

สามารถสร้างภาพรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล จากมุมมองธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงประเด็นความเสี่ยง ระดับความรุนแรง และแนวทางแก้ไข

BOARD SUMMARY :

รายงานนี้ให้ข้อมูลสรุปสำหรับผู้บริหารและกรรมการด้วยข้อมูลดังนี้:

   - คะแนนของบริษัทในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

   - การเปรียบเทียบประสิทธิภาพใน 10 ปัจจัยความปลอดภัยหลักกับอุตสาหกรรมโดยรวม

COMPANY COMPARISON :

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเปรียบเทียบความปลอดภัยของบริษัทต่างๆ อย่างเช่น คู่ค้า, คู่แข่ง, หรือบริษัทที่น่าสนใจอื่นๆ

   - คะแนนโดยรวมและประวัติคะแนน

   - 10 ปัจจัยความปลอดภัยหลัก

   - ปัญหาที่ตรวจพบ

COMPANY TRENDS

สำหรับการติดตามแนวโน้มประสิทธิภาพความปลอดภัยของบริษัทของคุณโดยใช้ข้อมูลจากมุมมองที่แตกต่างกัน เช่น:

   - คะแนนโดยรวม

   - คะแนนจากปัจจัยความปลอดภัยหลัก

   - ปัญหาที่พบ

"การใช้ CyberWatch ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราจัดการกับความเสี่ยงไซเบอร์อย่างสิ้นเชิง ไม่เพียงแต่ยกระดับการมองเห็นและความเข้าใจในความเสี่ยงที่เราต้องเผชิญ แต่ยังได้เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในกลุ่มผู้ถือหุ้นและพันธมิตรของเราด้วย.”

Dr. Suteemon Aggarwal
Director
Global Jet Express Co., Ltd.

"เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบจาก CyberWatch ได้ให้พลังในการเข้าถึงและตัดสินใจที่ดีขึ้น ตั้งแต่เราเริ่มใช้งาน มันได้ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของเราในการบริหารจัดการความเสี่ยงไซเบอร์ โดยได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและบำรุงรักษาความปลอดภัยในระบบของเรา

Siwaporn Wichai
AVP - Information Security Management Unit,
Home Product Center PLC.

"การเป็นพันธมิตรกับ CyberWatch ได้ยกระดับความสามารถของเราในการจัดการความเสี่ยงไซเบอร์ไปอีกขั้น ด้วยเครื่องมือที่ประสิทธิภาพสูง ที่ช่วยให้เรามีมุมมองที่ละเอียดและครอบคลุม การทำงานร่วมกันนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความสามารถในการป้องกันและตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์ แต่ยังได้สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับทีมของเราด้วย.”

คุณวรยศ เวกาภิรัต
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Testimonials

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

STAY SECURE

แนะนำ

สอบถามรายละเอียด

Cyber Risk Rating (คะแนนความเสี่ยงพร้อมเกรด)

Summary Report (รายงานคะแนนความเสี่ยง 10 ด้าน)

Detail Report (รายงานโดยละเอียดเพื่อการปรับปรุงคะแนน)

Competitor Analysis (รายงานคะแนนความเสี่ยงของคู่แข่งธุรกิจหรือผู้ให้บริการ)

Ransomware Report (รายงานคะแนนความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีของ Ransomware)

เฝ้าระวังความเสี่ยงและรายงานผล พร้อมให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ

GET SECURE

ชำระเงินครั้งเดียวตลอดการใช้งาน

10,000฿

Cyber Risk Rating (คะแนนความเสี่ยงพร้อมเกรด)

Summary Report (รายงานคะแนนความเสี่ยง 10 ด้าน)

Detail Report (รายงานโดยละเอียดเพื่อการปรับปรุงคะแนน)

Competitor Analysis (รายงานคะแนนความเสี่ยงของคู่แข่งธุรกิจหรือผู้ให้บริการ)

Ransomware Report (รายงานคะแนนความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีของ Ransomware)

CHECK UP

ชำระเงินครั้งเดียวตลอดการใช้งาน

200฿

Cyber Risk Rating (คะแนนความเสี่ยงพร้อมเกรด)

Summary Report (รายงานคะแนนความเสี่ยง 10 ด้าน)