top of page

อันตรายจาก CBRN ยุค AI: ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป

อัปเดตเมื่อ 15 พ.ค. 

NIST AI 600-1 Initial (Public Draft) Artificial Intelligence Risk  Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile ของสถาบัน NIST National Institute of Standards and Technology หรือ สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา ให้ข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับ Generative AI 12 ข้อโดยข้อแรกคือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก CBRN


โดย CBRN ย่อมาจาก Chemical, Biological, Radiological, Nuclear ซึ่งหมายถึง อาวุธเคมี ชีวภาพ รังสี และนิวเคลียร์


ในอนาคต เทคโนโลยีอย่าง GAI (ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป) อาจทำให้การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจาก CBRN ทำได้ง่ายขึ้น แม้ข้อมูลเหล่านี้จะเปิดเผยอยู่แล้ว แต่การใช้แชทบอทเข้ามาอำนวยความสะดวก ก็จะทำให้คนทั่วไปสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายกว่าเดิม


ตัวอย่างเช่น นักวิจัยเคยทดสอบให้ GPT-4 (แชทบอท AI) ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาวุธ CBRN เส้นทางการแพร่กระจาย เป้าหมายที่อาจถูกโจมตี ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีชีวภาพ รวมถึงบริษัทต่างๆ ที่อาจสร้างอาวุธเหล่านี้ได้ ความสามารถเหล่านี้ อาจช่วยให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดี ค้นหาหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคน ที่อยากโจมตีทางชีวภาพ แต่ไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์


แต่อย่างไรก็ตาม การจะสร้างอาวุธเคมีหรือชีวภาพให้สำเร็จยังคงต้องใช้ทั้งความเชี่ยวชาญและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม


ยังงานวิจัยอื่นๆ ยังบ่งชี้ว่า แชทบอท AI ในปัจจุบันยังไม่สามารถวางแผนการโจมตีด้วยอาวุธชีวภาพได้ เพราะข้อมูลที่ได้ ไม่ได้ละเอียดซับซ้อนไปกว่าการค้นหาในอินเทอร์เน็ตทั่วไป ทำให้เชื่อได้ว่า เทคโนโลยีแบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาจไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการของการโจมตีแบบนี้ให้สูงขึ้นมากนัก


อย่างไรก็ตาม มีเครื่องมือทางเคมีและชีวภาพที่ใช้ AI แบบเฉพาะทาง ซึ่งฝึกฝนด้วยข้อมูลทางชีวภาพ สามารถออกแบบโปรตีนหรือสารอื่นๆ ได้ ซึ่งอาจคาดการณ์หรือสร้างสารที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่เหมือนข้อมูลตัวอักษรที่แชทบอททั่วไปใช้ในการเรียนรู้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ตัวอย่างเช่น ระบบ AI อาจสร้างข้อมูล หรือวิธีการในการสร้างอันตรายทางชีวภาพ หรืออาวุธเคมีขึ้นมาใหม่ได้ ซึ่งข้อมูลแบบนี้น่าจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นความเสี่ยงต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ


แม้บางความสามารถที่กล่าวไปจะยังทำไม่ได้ด้วยเทคโนโลยี GAI ในปัจจุบัน แต่การที่ระบบ AI สามารถช่วยวางแผนอาวุธ CBRN ได้ รวมถึงการเชื่อมต่อหรือเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่ควรได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด


📱 โทร: 093-789-4544

💬 Inbox: m.me/AlphaSecTH

📧 อีเมล: contact@alphasec.co.th

🔗 เว็บไซต์: https://www.alphasec.co.th


ดู 51 ครั้ง

Comments


bottom of page