top of page

อุตสาหกรรมยานยนต์: ยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยกรอบการทำงาน CPSF และ Automobile Industry Security Checklist (V2.0)

อัปเดตเมื่อ 15 พ.ค.อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี CASE (Connected, Autonomous, Shared & Services, Electric) แนวโน้มเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างสังคมไร้สาย


อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อระบบสารสนเทศมากขึ้น เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและระบบควบคุมโรงงาน กับอินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรง ภัยคุกคามเหล่านี้รวมถึงการโจมตีผ่านเครือข่าย B2B และการฝังโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตในซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป้าหมายใช้


ความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น: ความจำเป็นในการยกระดับความปลอดภัย

เพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมไร้สายที่ปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืน อุตสาหกรรมยานยนต์จำเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้นและดำเนินมาตรการรับมือที่เหมาะสม


กรอบการทำงาน CPSF และ Automobile Industry Security Checklist (V2.0): แนวทางสู่ความปลอดภัยกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว (MLIT) ของญี่ปุ่น ได้กำหนดให้ภาคอุตสาหกรรมปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เข้ากันได้โดยใช้ระบบรับรองความปลอดภัยทางไซเบอร์ (UN WP29, การรับรอง CS/SU)


นอกจากนี้ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ของญี่ปุ่น ได้นำกรอบการทำงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์/กายภาพ (CPSF) ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างแนวทางมาตรฐานของอุตสาหกรรมสำหรับสาขาระบบสารสนเทศ


กรอบการทำงาน CPSF และ Automobile Industry Security Checklist (V2.0) มุ่งเน้นไปที่การชี้แจงกรอบการทำงานสามปีสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และเกณฑ์การประเมินตนเองทั่วทั้งอุตสาหกรรม


Automobile Industry Security Checklist (V2.0): แนวทางปฏิบัติสำหรับทุกขนาด

Automobile Industry Security Checklist (V2.0) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้:

 • ระดับที่ 1: มาตรฐานขั้นต่ำที่ทุกบริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์ควรนำไปใช้

 • ระดับที่ 2: เกณฑ์ที่อุตสาหกรรมยานยนต์ควรมุ่งเน้นให้เป็นมาตรฐาน มุ่งเป้าไปที่บริษัทที่มีเทคโนโลยี/ข้อมูลภายในที่สำคัญหรือมีส่วนแบ่งตลาดที่สามารถส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม

 • ระดับที่ 3: เป้าหมายขั้นสูงที่อุตสาหกรรมควรมุ่งเน้น มุ่งเป้าไปที่บริษัทที่จัดการข้อมูลลับภายนอกบริษัทและบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่มีความสำคัญพอที่จะแทนที่อุตสาหกรรม


มาตรการความปลอดภัยสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์

กรอบการทำงาน CPSF และ Automobile Industry Security Checklist (V2.0) ให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยสำคัญ ดังนี้:

 • การจัดการความเสี่ยง: ระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์

 • การควบคุมการเข้าถึง: กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบที่เหมาะสม

 • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล: ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

 • การจัดการช่องโหว่: ระบุและแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

 • การตรวจสอบและรับมือกับเหตุการณ์: ตรวจสอบเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและดำเนินการตอบสนองที่เหมาะสม

 • การฝึกอบรมและการให้ความตระหนัก: เพิ่มพูนความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับพนักงาน


การดำเนินการความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างครอบคลุม

กรอบการทำงาน CPSF และ Automobile Industry Security Checklist (V2.0) ช่วยให้บริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์สามารถดำเนินการความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างครอบคลุม โดย:

 • สร้างแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกัน: กรอบการทำงานช่วยให้บริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์สามารถสร้างแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สอดคล้องกัน

 • ประเมินความเสี่ยง: กรอบการทำงานช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์และจัดลำดับความสำคัญของมาตรการควบคุม

 • ปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง: กรอบการทำงานช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง


บทสรุป

อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเผชิญกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้น กรอบการทำงาน CPSF และ Automobile Industry Security Checklist (V2.0) นำเสนอแนวทางที่ชัดเจนสำหรับบริษัทต่างๆ ในการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์และปกป้องห่วงโซ่อุปทาน การนำกรอบการทำงานเหล่านี้ไปใช้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัททุกขนาดในอุตสาหกรรมยานยนต์

Alphasec: ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

Alphasec เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำที่ให้บริการที่หลากหลายอุตสาหกรรม ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์และความรู้ในการช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ในการประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์ พัฒนาและนำไปใช้มาตรการควบคุม และตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบการทำงาน CPSF และ Automobile Industry Security Checklist (V2.0) หรือต้องการความช่วยเหลือในการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร โปรดติดต่อ Alphasec วันนี้


📱 โทร: 093-789-4544

💬 Inbox: m.me/AlphaSecTH

📧 อีเมล: contact@alphasec.co.th

🔗 เว็บไซต์: https://www.alphasec.co.th

ดู 22 ครั้ง

Comments


bottom of page