top of page

แนวโน้ม Data Governance 2024: AI, Metadata, คุณภาพข้อมูล, รูปแบบการทำงาน & Lake House
ในขณะที่เรากำลังจะผ่านกลางปี 2024 ไปนั้น โลกของการดูแลข้อมูล (data governance) กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ บทความนี้จะแนะนำให้เห็นถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวงการนี้ โดยให้ความสำคัญกับการนำ AI มาใช้ ความสำคัญของการจัดการข้อมูลจำแนกประเภท หรือ metadata ความเข้มงวดในเรื่องคุณภาพและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล (data quality and literacy) การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการทำงาน (operating model) และการผสมผสานระหว่างคลังข้อมูล (data warehouse) กับ lake house


การรวม AI และ Machine Learning เข้ากับการดูแลข้อมูล

การผนวก AI และ machine learning (ML) เข้าด้วยกัน กำลังจะปฏิวัติโฉมหน้าของการดูแลข้อมูลอย่างสิ้นเชิง ระบบที่ใช้ AI เป็นตัวขับเคลื่อนคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการทำให้กระบวนการดูแลข้อมูลทำงานอัตโนมัติ รวมไปถึงการจัดหมวดหมู่ การติดแท็ก และการจัดการข้อมูล เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือสำหรับนักวิเคราะห์และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเท่านั้น แต่กำลังกลายเป็นส่วนสำคัญในการทำให้การดูแลข้อมูลในแต่ละส่วนเป็นอัตโนมัติ เช่น การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและคุณภาพของข้อมูล ความร่วมมือนี้จะช่วยให้กระบวนการดูแลข้อมูลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ได้


ความจำเป็นที่เพิ่มขึ้นของการจัดการ Metadata

ในปี 2024 การจัดการ metadata กำลังจะกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสำคัญมากที่สุด เมื่อระบบนิเวศข้อมูล (data ecosystem) เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น จุดสนใจก็จะเริ่มเปลี่ยนไปที่การพัฒนา metadata เพื่อให้ได้บริบทข้อมูลที่ลึกซึ้งขึ้น ช่วยในการค้นหาข้อมูล และการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความก้าวหน้าในการจัดการ metadata นี้ กำลังจะกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของเฟรมเวิร์กการดูแลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ


มุ่งเน้นคุณภาพและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล

คุณภาพของข้อมูล และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล กำลังกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในขณะที่ AI ยังคงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ความสำคัญของคุณภาพข้อมูลก็ยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีก ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้ AI ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับสิ่งนี้ ความสนใจในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลก็เพิ่มขึ้นตามมา เมื่อข้อมูลกลายเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจ การทำให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความจำเป็นของข้อมูลคุณภาพสูง และมีทักษะในการตีความและใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงประเด็นเหล่านี้ไปได้


รูปแบบการทำงานในการดูแลข้อมูล

ถึงแม้จะมีแนวโน้มที่จะใช้รูปแบบการกระจายอำนาจ (decentralized model) แต่รูปแบบแบบผสม (hybrid approach) ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่เสมอ รูปแบบการดูแลข้อมูลแบบผสมทำให้แต่ละแผนกสามารถดูแลข้อมูลของตัวเองได้ โดยยังคงสอดคล้องกับนโยบายการดูแลข้อมูลในระดับองค์กร ซึ่งจะสร้างความสมดุล ทำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละแผนกได้ โดยที่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานการดูแลข้อมูลโดยรวม


การรวมกันของคลังข้อมูลและ Lake House

แนวโน้มสำคัญในปี 2024 คือการผสมผสานกันของคลังข้อมูลและ lake house รูปแบบผสมผสานนี้จะรวมความเป็นระเบียบแบบแผนของคลังข้อมูลแบบดั้งเดิม เข้ากับความยืดหยุ่นและการขยายตัวของ data lake house กลยุทธ์การดูแลข้อมูลจำเป็นจะต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดูแลสถาปัตยกรรมข้อมูลที่ผสมผสานนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลจะมีคุณภาพสูงและสอดคล้องกันตลอดทุกแพลตฟอร์ม


การเปิดเผยข้อมูลและกฎระเบียบ

การเปิดเผยข้อมูล (data democratization) กำลังกลายเป็นกระแสหลัก ทำให้ข้อมูลเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้งานในวงกว้างภายในองค์กร แนวโน้มนี้จะช่วยให้พนักงานจำนวนมากขึ้นสามารถตัดสินใจโดยยึดข้อมูลเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร ในขณะเดียวกัน องค์กรต่างๆ ต้องปรับตัวอยู่เสมอเพื่อให้ทันกับกฎระเบียบด้านการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่น จึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการดูแลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ


สรุป

โลกของการดูแลข้อมูลกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ได้แรงขับเคลื่อนจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่าง AI และกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ภูมิทัศน์ทางธุรกิจก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความเคลื่อนไหวเหล่านี้ การรักษาความเป็นผู้นำในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนี้ ต้องอาศัยความสามารถในการปรับตัว การมองการณ์ไกล และความมุ่งมั่นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง


อนาคตของการดูแลข้อมูลในปี 2024 มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ตั้งแต่การผสานรวม AI และ ML ไปจนถึงความสำคัญของการจัดการ metadata คุณภาพข้อมูล และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เปลี่ยนไปของธุรกิจยุคใหม่ วิธีการแบบผสมผสานระหว่างรูปแบบการทำงานและสถาปัตยกรรมข้อมูล ผนวกกับความท้าทายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวโน้มของการเปิดเผยข้อมูล ล้วนเน้นย้ำถึงธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของการดูแลข้อมูล ความเป็นผู้นำในด้านนี้จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในแนวโน้มเหล่านี้อย่างถ่องแท้ ความสามารถในการปรับตัว และความมุ่งมั่นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง


สำหรับทุกท่านที่สนใจปรึกษาเรื่อง data governance ติดต่อทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของ AlphaSec ได้ทันที เรายินดีช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะอยู่ในวงการการเงิน การผลิต หรือแวดวงใดก็ตาม AlphaSec พร้อมนำเสนอแผนงานที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ และช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากข้อมูลของคุณได้เต็มประสิทธิภาพ ติดต่อเราตั้งแต่วันนี้ เพื่อเริ่มต้นการเดินทางสู่การดูแลข้อมูลที่ดีกว่าเดิม

ดู 19 ครั้ง

Comentários