top of page

5 เหตุผล ทำไมธุรกิจต้องมองเห็นภาพรวม AI หรือมี AI Visibilityปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถูกพัฒนามานานหลายสิบปีแล้ว แต่ด้วยการเปิดตัวแบบจำลองภาษา AI ที่สร้างสรรค์ (Generative AI) อย่าง ChatGPT ซึ่งเข้าถึงง่ายและใช้งานได้จริง เราจึงก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของ AI นักวิจัยคาดว่า AI จะเพิ่มผลิตภาพองค์กรได้ถึง 40% และช่วยเศรษฐกิจโตเป็น 2 เท่าภายในปี 2035 ทำให้ AI กลายเป็นพลังขับเคลื่อนธุรกิจที่สำคัญในยุคนี้


แต่ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ก็มาพร้อมความเสี่ยงที่ต้องจัดการ เมื่อหลายองค์กรเริ่มใช้ Generative AI (GenAI) อย่างแพร่หลาย ปัญหาเรื่อง Shadow AI (การใช้ AI โดยไม่ผ่านไอที) การกำกับดูแล ความปลอดภัยของข้อมูล และการอบรมพนักงานก็ตามมา


การลงทุนในเครื่องมือและกระบวนการต่างๆ เช่น แพลตฟอร์มที่ช่วยให้เห็นภาพรวมของการใช้งาน GenAI จึงเป็นวิธีที่คุ้มค่าในการลดความเสี่ยงเหล่านี้ ซึ่งมี 5 เหตุผลหลักๆ ดังนี้

  1. ได้เปรียบคู่แข่ง ตามผลสำรวจ 54% ขององค์กรวางแผนนำ GenAI มาใช้ใน 1 ปีข้างหน้า บริษัทที่รีบปรับตัวจะมีโอกาสสร้างนวัตกรรมและโตไวกว่าคู่แข่ง

  2. ลดความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว ถึง 73% เคยเจอปัญหาความปลอดภัยหรือการใช้ GenAI ในทางที่ผิด ขาดการเห็นภาพรวมจะนำไปสู่ความเสี่ยงในการควบคุมดูแลและปกป้องข้อมูลสำคัญ

  3. ทำให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ เพียง 21% เท่านั้นที่มีนโยบายการใช้ AI ของบริษัท หากพนักงานใช้ AI โดยขาดการกำกับดูแล ข้อมูลต่างๆ อาจรั่วไหลกลายเป็นข้อมูลสาธารณะได้ง่าย

  4. ลด Shadow AI ปัญหาใหญ่ของ GenAI คือ Shadow AI ซึ่งหมายถึงการใช้ AI โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือนอกเหนือการควบคุมของไอที ยิ่งมีพนักงานมาก ความเสี่ยงยิ่งสูง เพราะใครก็เข้าถึงได้

  5. ช่วยให้พนักงานใช้ AI เป็น การฝึกอบรมเรื่อง GenAI มักจะน้อยเกินไป ธุรกิจจึงต้องสอนพนักงานถึงการเขียนคำสั่ง การป้องกันข้อมูล การประเมินคุณภาพเอาต์พุต ฯลฯ ควบคู่ไปกับการนำ AI มาใช้


จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี AI และ GenAI นั้นทรงพลังมาก แต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบ การมีแพลตฟอร์มที่ทำให้เห็นภาพรวมของการใช้ AI จึงเป็นกุญแจสำคัญในการใช้ประโยชน์จาก AI อย่างเต็มที่ ในขณะที่ยังคงมีการควบคุมความเสี่ยง


องค์กรที่เตรียมตัวล่วงหน้าและมีเครื่องมือที่เหมาะสม จะสามารถจับโอกาสจาก AI ได้มากกว่าคู่แข่ง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ท้ายที่สุดแล้ว การใช้ AI ในธุรกิจควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงที่ดี จะเป็นหนทางสู่การเติบโตและสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืนในโลกธุรกิจยุคใหม่นี้


สรุป การนำ AI มาใช้ในธุรกิจนั้นให้ทั้งโอกาสและความท้าทายอย่างใหญ่หลวง ความสามารถของ AI โดยเฉพาะ GenAI อย่าง ChatGPT นั้นเปิดประตูสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด แต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย การกำกับดูแล และการอบรมพนักงานด้วย


การลงทุนในเครื่องมือที่ช่วยมองเห็นภาพรวมการใช้ GenAI จึงเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการความเสี่ยงและใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างเต็มที่ มันจะช่วยให้เห็นรูปแบบการใช้งาน พฤติกรรม และผลลัพธ์ของ AI ในระดับองค์กร ทำให้วางแผน ติดตาม และตัดสินใจเกี่ยวกับ AI ได้ฉลาดขึ้น และยังช่วยลด Shadow AI ที่อาจเป็นอันตรายได้อีกด้วย


เมื่อมีเครื่องมือที่ดีแล้ว การสอนพนักงานให้ใช้ AI อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพก็สำคัญไม่แพ้กัน พนักงานต้องรู้วิธีเขียนคำสั่งที่ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ เข้าใจเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และตรวจสอบคุณภาพของเอาต์พุต AI ได้ การเตรียมคนให้พร้อมแบบนี้จะช่วยลดความผิดพลาดและความเสี่ยงจากการใช้ AI ผิดๆ ได้


ในภาพรวม ท่ามกลางกระแส AI ที่กำลังมาแรง การมองเห็นภาพใหญ่ของการใช้งานและการกำกับดูแลที่ดี จะทำให้ธุรกิจใช้ประโยชน์จาก AI ได้เต็มที่ โดยมีความเสี่ยงต่ำสุด องค์กรที่เตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้ จะนำหน้าคู่แข่งและคว้าโอกาสจาก AI ได้มากที่สุด การมีแพลตฟอร์มให้เห็นภาพรวมจึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างธุรกิจที่ใช้ AI อย่างยั่งยืนและปลอดภัยในอนาคต


📱 โทร: 093-789-4544

💬 Inbox: m.me/AlphaSecTH

📧 อีเมล: contact@alphasec.co.th

🔗 เว็บไซต์: https://www.alphasec.co.th

ดู 17 ครั้ง

Comments