top of page

ขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคตด้วย ISO 42001: มาตรฐานการจัดการปัญญาประดิษฐ์ระดับสากล

อัปเดตเมื่อ 26 มี.ค.


AIMS ระบบการจัดการปัญญาประดิษฐ์
ISO/IEC 42001:2023

ISO/IEC 42001:2023 คืออะไร?

ISO/IEC 42001:2023 เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดข้อกำหนดสำหรับการจัดตั้ง การดำเนินการ การบำรุงรักษา และการปรับปรุงระบบการจัดการปัญญาประดิษฐ์ (AIMS) ภายในองค์กร มาตรฐานนี้ถูกออกแบบมาสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้ AI เพื่อรับประกันการพัฒนาและใช้งานระบบ AI อย่างมีความรับผิดชอบ


ISO/IEC 42001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการ AI ฉบับแรกของโลก ซึ่งให้คำแนะนำอันมีค่าสำหรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ มาตรฐานนี้จัดการกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใครที่ AI ก่อให้เกิดขึ้น เช่น การพิจารณาทางจริยธรรม ความโปร่งใส และการเรียนรู้ต่อเนื่อง

สำหรับองค์กร มาตรฐานนี้กำหนดวิธีการแบบมีโครงสร้างเพื่อจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมกับการกำกับดูแล


ประโยชน์ของ ISO/IEC 42001:2023

 • สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: การรับรอง ISO/IEC 42001:2023 แสดงให้เห็นว่าองค์กรของคุณมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ

 • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน: การใช้ระบบ AIMS ที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้องค์กรของคุณระบุและจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ส่งเสริมนวัตกรรม: มาตรฐานนี้ให้กรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการพัฒนาและใช้งาน AI ซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นนวัตกรรม

 • สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน: การเป็นผู้นำในการนำมาตรฐาน ISO/IEC 42001:2023 มาใช้สามารถช่วยให้องค์กรของคุณโดดเด่นเหนือคู่แข่ง

องค์กรใดบ้างที่ควรใช้ ISO/IEC 42001:2023

 • องค์กรที่พัฒนาหรือใช้ระบบ AI

 • องค์กรที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ

 • องค์กรที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและส่งเสริมนวัตกรรม

 • องค์กรที่ต้องการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน


บริษัทอัลฟ่าเซค ผู้นำด้านการให้บริการโซลูชั่นปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภูมิใจนำเสนอ ISO/IEC 42001:2023 มาตรฐานการจัดการ AI ระดับสากล ที่ช่วยให้องค์กรของคุณปลดล็อกศักยภาพของ AI ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจ ปลอดภัย และโปร่งใส ตลอดจนสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในยุคดิจิทัล


ทำไมต้องเลือก ISO/IEC 42001:2023 กับบริษัทอัลฟ่าเซค:

 • ทีมผู้เชี่ยวชาญ: ทีมวิศวกรและที่ปรึกษาของเรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูงพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำกาจัดทำ ISO/IEC 42001:2023 แก่ธุรกิจของคุณ

 • โซลูชั่นที่ปรับแต่ง: เรามีโซลูชั่นที่หลากหลายและสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจทุกรูปแบบ

 • กระบวนการที่ราบรื่น: เรามุ่งมั่นให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และช่วยให้ธุรกิจของคุณผ่านกระบวนการรับรอง ISO/IEC 42001:2023 ได้อย่างราบรื่น

พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจของคุณสู่อนาคตด้วย ISO/IEC 42001:2023 ติดต่อบริษัทอัลฟ่าเซค


เว็บไซต์: https://www.alphasec.co.th อีเมล: contact@alphasec.co.th โทรศัพท์: 093-789-4544


สรุป

ISO/IEC 42001:2023 เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาและใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ มาตรฐานนี้ให้คำแนะนำอันมีค่าสำหรับการจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ AI และช่วยให้องค์กรสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน, ส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน


สนใจบริการที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการ AI ติดต่อได้ที่ 02-309-3559

ดู 346 ครั้ง

Comments


bottom of page