top of page

RPA และ AI: ปฏิวัติธุรกิจยุคใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพRobotic Process Automation (RPA) และ Artificial Intelligence (AI): เทคโนโลยีที่เปลี่ยนโฉมหน้าธุรกิจยุคใหม่

ในยุคดิจิทัลที่การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เทคโนโลยีอย่าง Robotic Process Automation (RPA) และ Artificial Intelligence (AI) กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรต่างๆ บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยีทั้งสองนี้ พร้อมเจาะลึกถึงความแตกต่างและการนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

RPA คืออะไร?

RPA (Robotic Process Automation) คือซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเลียนแบบการทำงานของมนุษย์ในการทำงานที่มีรูปแบบซ้ำๆ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ชัดเจน โดยมีจุดเด่นคือสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวอย่างงานที่ RPA สามารถทำได้:

 • การป้อนข้อมูลจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง 

 • การประมวลผลธุรกรรมทางการเงิน

 • การจัดการเอกสารและรายงาน

 • การตรวจสอบและกระทบยอดข้อมูล

AI คืออะไร?

AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ คือเทคโนโลยีที่พยายามเลียนแบบความฉลาดของมนุษย์ สามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจได้โดยอัตโนมัติ AI มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูลที่ซับซ้อนและไม่มีโครงสร้างชัดเจน

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI:

 • การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)

 • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)

 • ระบบแนะนำสินค้าและบริการ (Recommendation Systems)

 • การตรวจจับการฉ้อโกง (Fraud Detection)

ความแตกต่างระหว่าง RPA และ AI

แม้ว่า RPA และ AI จะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญดังนี้:

1. ความสามารถในการเรียนรู้:

 •   RPA: ทำงานตามกฎที่กำหนดไว้ตายตัว ไม่สามารถเรียนรู้หรือปรับตัวได้

 •   AI: สามารถเรียนรู้และปรับปรุงประสิทธิภาพได้จากข้อมูลและประสบการณ์

2. ความซับซ้อนของงาน:

 •   RPA: เหมาะกับงานที่มีขั้นตอนชัดเจนและทำซ้ำๆ

 •   AI: สามารถจัดการกับงานที่ซับซ้อนและต้องใช้การตัดสินใจ

3. การจัดการข้อมูล:

 •   RPA: ทำงานกับข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน

 •   AI: สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างได้ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง

4. ความยืดหยุ่น:

 •   RPA: มีความยืดหยุ่นน้อย ต้องปรับปรุงโดยมนุษย์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

 •   AI: มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้

การผสมผสาน RPA และ AI เพื่อประโยชน์สูงสุด

การนำ RPA และ AI มาใช้ร่วมกันสามารถสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจได้อย่างมหาศาล โดย RPA จะช่วยจัดการกับงานประจำที่มีปริมาณมากและต้องการความแม่นยำสูง ในขณะที่ AI จะช่วยเพิ่มความฉลาดให้กับระบบ ทำให้สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้

ตัวอย่างการผสมผสาน RPA และ AI:

 • ใช้ AI วิเคราะห์เอกสารที่ไม่มีโครงสร้าง แล้วส่งข้อมูลให้ RPA นำไปป้อนในระบบ

 • RPA ดึงข้อมูลลูกค้า แล้วใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

 • AI ตรวจจับรายการที่ผิดปกติ แล้วให้ RPA ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ

บริการ RPA และ AI จาก ALPHASEC

ที่ ALPHASEC เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยี RPA และ AI มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาและวางแผนการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ 

บริการของเรา:

 • วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ

 • พัฒนาและติดตั้งระบบ RPA และ AI

 • ฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถใช้งานและดูแลระบบได้

 • ให้คำปรึกษาและสนับสนุนหลังการติดตั้ง

ด้วยประสบการณ์การทำงานกับองค์กรชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม เราพร้อมที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ติดต่อเราวันนี้เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการนำ RPA และ AI มาใช้ในองค์กรของคุณ

สรุป

RPA และ AI เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานขององค์กร การเข้าใจถึงความแตกต่างและจุดแข็งของทั้งสองเทคโนโลยีจะช่วยให้ธุรกิจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด การนำ RPA และ AI มาใช้อย่างชาญฉลาดจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างยั่งยืน


ดู 315 ครั้ง

Comments